Autentiska darbinieku pieredze pārdomātās biroja telpās

Cilvēki uzmanības centrā
Jebkuras mūsu darbības pamatā ir telpas lietotāju vajadzību apzināšana un rūpes par katra cilvēka iespaidiem, esot šajā telpā.
Finanšu pamatotība
Telpu plāni tiek izstrādāti kopā ar projekta finanšu modeli, kas ļauj rīkoties pamatojoties uz organizācijas finanšu mērķiem.
Iedzīvinātas zīmola vērtības
Zīmola vērtības, kas izpaužas interjerā un ikdienas mijiedarbībā ar biroja telpu.
Zinātniskā metodoloģija
Ikviens piedāvājums pamatots konsultējoties ar jaunākajiem zinātniski pētnieciskās bāzes monitoringiem telpu psiholoģijas un stratēģiskā dizaina jomās.
Starptautiskā pieredze
Veiksmīgi īstenoti projekti Latvijā un Krievijā, kā arī benchmarking salīdzinājumi ar starptautiskām datu bāzēm.
Atktuālie IT risinājumi
No mākslīgā intelekta pielietošanas telpu plānošanā līdz piemērotākās NĪ pārvaldīšanas platformas izvēlei.

BIROJU, KOPSTRĀDES TELPU UN KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTU ATTĪSTĪBA

Mūsu atbilde pandēmijai
DARBA VIDES PIELĀGOŠANA PĒC DISTANCĒŠANĀS GŪTĀM MĀCĪBĀM
Biroja platību optimizācija
2020. gada notikumi ir pierādījuši, ka vidēji 85% darbinieku var strādāt attālināti vairākas dienas nedēļā. Strādāt produktīvāk, nekā birojā, rīkoties brīvāk ar savu laiku un nezaudējot saikni ar uzņēmumu. Šis ir jauns sākums biroju plānošanā, kas ļauj samazināt telpu uzturēšanas izdevumus līdz pat 20-40%.
LIETUS palīdz optimizēt darba telpas saskaņā ar uzņēmuma biznesa mērķiem, vienlaicīgi paaugstinot darbinieku iesaisti un well-being vērtējumu.
Aktivitātēs balstīta biroja ieviešana
Balstoties uz biroja utilizācijas datiem, pāreja uz nepiesaistītām darba vietām, kas ir Activity-based working (AWB) pamatā, ļauj daudzveidot darbinieku pieredzi un saskarsmi ar biroju, palielināt koncentrēšanās spējas pildot individuālus uzdevumus un veicinot starpnodaļu komunikāciju.
LIETUS metodoloģija atļauj pieņemt informētu lēmumu par ABW piemērotību konkrētam uzņemumam, kā arī izveidot veiksmīgu pārmaiņu un iekšējās komunikācijas vadību.
Attālinātās darba vietas ergonomika
Apsvērot attālinātā darba ieviešanu ilgtermiņā, jārūpējas par attālinātās darba vietas piemērotību no ergonomikas, akustikas un apgaismojuma skatpunktiem.
LIETUS veic attālinātās darba vietas efektivitātes auditu, kā arī aprīkojuma komplektēšanu un piegādi saskaņā ar zīmola identitāti.
Darba vides izpēte un audits
Darbinieku apmierinātības aptaujas, organizācijas sociālās komunikācijas analīze, darba telpu apsekošana, mēbeļu, ergonomikas, inženiertīklu, komunikācijas un organizācijas ergonomikas audits.
Darba vides stratēģija
Stratēģiska pieeja darba vides plānošanai spēj ietekmēt darbinieku iesaisti, labbūtību un piederību zīmolam un organizācijai. Darba vides stratēģija nodrošinās, ka pārmaiņas darba vidē ir pamatotas un kalpo izvēlētam mērķim.
Biroja telpu projektēšana
Veiksmīgi izplānots birojs spēj atbalstīt uzņēmuma veiktās aktivitātes, atvieglojot darba dienu, iedvesmojot darbiniekus un motivējot uz vēlamām darbībām.
Aktivitātēs balstīta biroja ieviešana
Aktivitātēs balstīts birojs ļauj mazināt starpnodaļu komunikācijas šķēršļus un vairot darbinieku labsajūtu un produktivitāti atrodoties darbā, vienlaicīgi samazinot telpu uzturēšanas izdevumus.
Darbinieku iesaiste biroja attīstībā
Iesaistot darbiniekus projektēšanas procesā, uzņēmums var vairot lojalitāti, piederības sajūtu un iniciatīvas uzņemšanos.
Zīmola vērtību iedzīvināšana telpā
Zīmola vērības, kas iedzīvinātas darba telpā, ļaus darbiniekiem veidot ciešāku piesaisti un identificēšanos ar zīmolu, bet biroja viesiem radīs spilgtāku iespaidu par zīmolu.
KOPSTRĀDES TELPU UN KOPLIETOŠANAS INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTU ATTĪSTĪBA
NĪ ATTĪSTĪTĀJIEM

Zīmola vērtību komunikācija koplietošanas infrastruktūrā

Zīmola vērtības izpaužas telpas lietotāju savstarpējā saskarsmē, telpas interjerā, telpas piedāvātajā saturā, tehnoloģijās un pakalpojumos. Telpu kā zīmolu var veiksmīgi var izmantot savā labā.

Kopstrādes telpas un biroju elastīgās nomas biznesa modeļu izveide

Inovatīvi biroja telpu ekspluatācijas un nomas modeļi, kas ļauj palielināt ieņēmumus no nomas caur saistītiem pakalpojumiem: biroju aprīkojumu, viesmīlības servisiem un diferenciētām nomas likmēm.

Pieredzes dizaina stratēģijas izveide apkalpošanas/pakalpojumu nozares telpām

Nomnieku portfeļa koncepcijas izstrāde. Telpas scenogrāfijas, telpu psiholoģijas un pakalpojumu dizaina instrumentu izmantošana apmeklētāju vizuālu, audiālu, ožas un taktilu iespaidu projektēšanai.
MŪSU KLIENTI
komanda
Oļegs Ņikitins
Darba vides stratēģis
Vita Lusa
COO/ klientu projektu vadītāja
Kristīna Reinberga
Arhitekte
Aleksandrs Aleksandrovs
Datu analītiķis
Vita Šakele
Datu analītiķe
Inita Veļikodnaja
Mārketinga vadītāja
GALERIJA
Uzzināt vairāk par mūsu pakalpojumiem
Lai saņemtu bezmaksas konsultāciju vai piedāvājumu, atstājiet savu kontaktinformāciju.
Vārds, uzvārds
Organizācija
E-pasts
Telefona numurs
ja dodat priekšroku verbālai komunikācijai
Tēma / komentāri
Kontakti
  • +371 29 996 298
  • riga@lietus.agency
Kontakti
+371 29 996 298
riga@lietus.agency

Svarīgi
Privātuma politika
Lietošanas noteikumi

© 2020 Lietus Agency